Lämpökuvaus selvittää korjaustarpeen

Sähkölaitteiden lämpökuvaus on yleistynyt tapa tarkastaa liitosten, sulakkeiden ja kontaktoreiden kunto, johtimien lämpenemiseen vaikuttavat vinokuormat sekä vialliset laitteet. Lämpökuvausten ohjeellinen tarkastusväli on  n. 6 vuotta, riippuen kohteen vaatimuksista. Johtojen kuormitettavuuden tarkistus sekä vaihevirtojen ja yliaaltojen mittaukset tulisi tarvittaessa myös tehdä n. 6 vuoden välein. Vaativissa kohteissa, esimerkiksi terveydenhuollon kiinteistöissä, lämpökuvaukset suositellaan tehtäväksi 3 vuoden välein. 


Lämpökuvaus estää lisävahingot

Sähkölaitteiden lämpökuvaus on ennakoiva huoltotoimenpide, jolla paikannetaan mahdolliset huonot, pikaista huoltoa vaativat liitokset. Huonot liitokset voivat aiheuttaa palovaaran ja laitteiden rikkoutumisen. Lämpökuvauksella voidaan todeta huollon tarve ja estää vahinkojen syntyminen. Lämpökuvauksella voidaan myös paikallistaa lämmityskaapelit rakenteiden sisältä.

Tiedustelut ja tilaukset:

Edgar Kekkonen 
Työpäällikkö 
 041 431 1515
 edgar.kekkonen@econel.fi

Ota yhteyttä!

Lämpökuvaus

Lämpökuvaus